Toimintaympäristön muutosvoimat

Kuluttajakäyttäytymisen muutos, mainosmarkkinoiden pirstaloituminen, kiristyvä kilpailu sekä teknologinen kehitys ovat muuttaneet mediakulutusta ja markkinointia hyvin nopeassa tahdissa. Alle on koottu Alma Median toimintaympäristön muutosvoimia.

Toimintaympäristö

Toimintamaiden kansantalous

 • Alma Median keskeisten toimintamaiden kansantalouksien kasvu hidastuu.
 • Luokiteltu mainonta suhdanneherkkää. Suomessa mainosmarkkinan kehitys vaisua.
 • Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin jatkuu.

  Mediankäyttö

  • Mobiililaitteet ovat ensisijainen mediankäytön väline suurimmalle osalle käyttäjistä.
  • Printtimedian kysynnän lasku jatkuu.
  • Valmius maksaa digitaalisista sisällöistä kasvaa.

  Kilpailu

  • Globaalien teknologiajättien rooli vahvistuu monilla toimialoilla. 
  • Kilpailu rekrytointiliiketoiminnassa kiristyy. 
  • Vähittäiskaupan toimijat investoivat omiin mediaratkaisuihinsa.

   Teknologia ja data

   • Teknologian ja automaation merkitys kaikissa liiketoiminnoissa ja prosesseissa korostuu.
   • Datalla, sen omistajuudella ja datalähtöisillä liiketoimintaratkaisuilla keskeinen rooli tulevaisuuden liiketoiminnan kehityksessä.
   • Nopea teknologisen toimintaympäristön muutos vaatii panostuksia osaamiseen ja kilpailu osaavista työntekijöistä on kovaa.

   Markkinointi ja mainonta

   • Markkinoinnin digitransformaatio ja markkinoinnin automaatio etenee.
   • Printtimainonnan osuus laskee.
   • Uusien digimainontamuotojen kuten sisältömarkkinoinnin merkitys kasvaa.

   Regulaatio

   • Sääntely-ympäristö tiukkenee ja monimutkaistuu.
   • Tietosuojan, henkilötietojen käsittelyn ja ePrivacyn (henkilön tunnistaminen, profilointi ja viestinnän kohdistaminen) sääntely kasvattaa yritysten velvollisuuksia.