Toimitusjohtajan katsaus

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu osavuosikatsauksen yhteydessä 22.10.2020)

Kolmannella vuosineljänneksellä koronaepidemian taloudelliset vaikutukset Alma Median liiketoimintaan olivat odotuksiamme vähäisemmät. Epidemian vaimentuessa ja viranomaisrajoitteiden poistuessa alkoi talouden vaiheittainen palautuminen, mikä näkyi liikevaihtomme laskun hidastumisena.

Hyvin poikkeuksellisessa toimintaympäristössä katsauskauden 24,5 prosentin liikevoitto oli odotuksiamme parempi. Siihen vaikuttivat toteutetut kulusäästöt (3,1 miljoonaa euroa), digimainonnan ja rekrytointipalveluiden myynnin elpyminen sekä erityisesti hyvä digitaalisten tilauspohjaisten sisältöjen myynnin kasvu (29,5 %). 

Rekrytointipalveluiden kysyntä itäisen Keski-Euroopan toimintamaissa osoitti normalisoitumisen merkkejä, sillä viranomaisten sulkutoimet elinkeinotoiminnalle eivät olleet yhtä voimakkaita kuin keväällä. Rekrytointiliiketoiminnan liikevaihtokehitystä rasittaa vuoden 2021 alkupuoliskolle asti edelleen asiakaslaskutuksen voimakas lasku toisella vuosineljänneksellä ja sen tuloutuminen liikevaihdoksi viiveellä. Asumiseen- ja autoiluun liittyvässä markkinapaikkaliiketoiminnassa liikevaihto ylitti vertailukauden tason kilpailutuspalveluiden ja asumisen vuokrailmoittelun vahvasta kasvusta johtuen. Katsauskaudella saavutetut kustannussäästöt olivat kevätkautta pienemmät, koska lisäsimme pitkän aikavälin kilpailukykymme varmistamiseksi markkinointi-, henkilöstö-, ja tuotekehityskuluja.

Alma Talent käy läpi rakennemuutosta, pyrkimyksenään irtautuminen heikosti kannattavista ja vähäisen digitaalisen kasvupotentiaalin liiketoimista. Keskittyminen digiliiketoimintoihin kaikilla liiketoiminta-alueilla näkyi katsauskaudella lievästi kasvavana liikevaihtona ja kannattavuuden paranemisena. Digitaalisen liiketoiminnan osuus ylitti 50 prosentin rajapyykin. Laadukkaiden mediasisältöjen kysyntä jatkui ja tämä näkyi digitaalisten tilausten vahvana kasvuna. Alma Talentin palveluiden osalta erityisesti telemarkkinointi sekä b-to-b markkinapaikat kasvoivat. Mediamainonnan edellisellä vuosineljänneksellä nähty jyrkkä lasku taittui ja myynti palautui syyskuussa jo lähelle vertailukauden tasoa, kun tapahtumaliiketoiminnan vaikutus eliminoidaan.

Alma Consumerille mennyt vuosineljännes oli torjuntavoitto: erityisesti autokaupan ja vähittäiskaupan mainonta palautui katsauskauden aikana ja kannattavuutta tukivat kustannussäästöt. Digitaaliset palvelut, matkailuun liittyvää digipalvelua lukuun ottamatta, kehittyivät hyvin. Sisältömyynti kuitenkin laski koronarajoitusten vaikuttaessa matkustamiseen ja näin myös printtilehtien irtomyyntipisteiden määrään. Iltalehden yleisömäärä on edelleen kevään koronakriisin jälkeenkin vertailukautta korkeammalla tasolla ja lukijat ovat aiempaan sitoutuneempia. Katsauskaudella kävijämäärät lisääntyivät noin 15 prosenttia vertailukauteen verrattuna. 

Viime viikkoina koronan ilmaantuvuusluvut ovat olleet merkittävässä nousussa eri toimintamaissamme. Taudin toisen aallon voimistuminen lisää talouden epävarmuutta ja liiketoimintanäkymämme vuoden viimeiselle vuosineljännekselle ovat edelleen sumuiset. Uskon kuitenkin, että sitoutunut henkilöstömme, kilpailukykymme ja vahva taseemme luovat edelleen vakaan pohjan tarjoten riittävät voimavarat kohtaamaan mahdollisesti hyvinkin haastavan toimintaympäristön. 

Koronaepidemian vaikutuksia eri liiketoimintasegmentteihin ja tehtyjä toimenpiteitä niiden lieventämiseksi kuvataan tarkemmin osavuosikatsauksen sivuilla 3–4.

Kai_Telanne_013_370x370

"Kolmannella vuosineljänneksellä koronaepidemian taloudelliset vaikutukset Alma Median liiketoimintaan olivat odotuksiamme vähäisemmät. Epidemian vaimentuessa ja viranomaisrajoitteiden poistuessa alkoi talouden vaiheittainen palautuminen, mikä näkyi liikevaihtomme laskun hidastumisena."